logo

Evenimente


Înscrierea în ultima sesiune a concursului pentru finanțarea cu maximum 25.000 euro a cel puțin 11 afaceri, se poate face din 19 octombrie 2021 până în data de 6 noiembrie 2021.

Înscrierea în ultima sesiune a concursului pentru finanțarea cu maximum 25.000 euro a cel puțin 11 afaceri, se poate face din 19 octombrie 2021 până în data de 6 noiembrie 2021.

Persoanele care locuiesc în zona Amurgului și doresc să dezvolte o afacere proprie, pot primi o subvenție de până la 25.000 de euro (115.000 de lei), pentru a-și deschide o afacere nouă, cu ajutorul unui proiect inițiat de Primăria Sectorului 5 finanțat prin fonduri europene nerambursabile.

Subvențiile vor fi acordate în cadrul unui concurs competitiv al planurilor de afaceri înscrise în perioada anunțată, organizat ca urmare a implementării proiectului – Regenerare Urbană Amurgului Cod SMIS 128464, finanțat în cadrul programului POCU/483/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității rome aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

Planurile de afaceri trebuie înscrise pe platforma proiectului, la adresa: https://rua.sector5.ro/  și vor fi supuse aprobării unei Comisii de selecție, pe baza unor criterii obiective, în cadrul unui proces transparent și nediscriminatoriu.

În cadrul procesului de evaluare și selecție a planurilor de afaceri pe lângă evaluarea eligibilității solicitantului și a planului de afaceri şi evaluarea tehnico – financiară, fiecare solicitant va fi invitat să-și susțină ideea de afaceri în cadrul unui interviu cu Comisia de selecție a planurilor de afaceri.

Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite. Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 7 luni după implementarea proiectului.

Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcționarii afacerii, inclusiv obligația menținerii locului de muncă ocupat.

Pentru a putea primi subvenția, persoanele solicitante trebuie să îndeplinească cumulativ, printre altele, următoarele condiții:

  • Solicitantul trebuie să depună un plan de afaceri în cadrul sesiunii de concurs de planuri de afaceri;
  • Solicitantul trebuie să declare că dorește să facă parte din proiect sau face parte din proiect și că va participa la activitățile acestuia;
  • Solicitantul trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani și să locuiască/domicilieze în zona Amurgului (aria: Șos. Alexandriei, Șos. București-Măgurele, Intr. Bătășani, Str. Sântana, Șos. Sălaj, Str. Amurgului);
  • Solicitantul trebuie să fie o persoană aflată în risc de sărăcie sau să se confrunte cu deprivare materială, sau să trăiască într-o gospodărie cu o intensitate redusă a muncii.

 Informațiile complete privind condițiile pentru înscrierea planurilor de afaceri în concurs și documentele necesare, pot fi  găsite pe pagina de internet a proiectului: https://www.rua.sector5.ro  secțiunea: Metodologie privind derularea concursurilor de planuri de afaceri (Ghid-sesiunea 3). Întrebările referitoare la modalitatea de înscriere în concurs, pot fi adresate la adresa de mail:  rua@romactiv.ro.

Alte Pagini

Despre proiect

mai multe

Cursuri

mai multe

Activitati previzionate

Rezultatele evaluării planurilor de afaceri înscrise în Sesiunea 2 a concursului de Planuri de Afaceri în vederea deschiderii unei afaceri proprii în Sectorul 5 – zona Amurgului

mai multe