logo

Despre proiect


INFO 0733773952

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de saracie și excluziune socială din comunitatea marginalizată Amurgului, identificată pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului Bucuresti, oferind măsuri complexe pentru un număr total de 300 de persoane, copii și adulți, în vederea creșterii accesului și participării la educație, soluționarii problemei studiilor/formării profesionale și a ocuparii, imbunătățirii condițiilor de locuire, creșterii accesului la servicii sociale și imbunătățirea stării de sănătate generală a populației.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

Obiectivul Specific 1 consta in implementarea de masuri integrate de educatie formala si non formala pentru cresterea accesului si participarii in sistemul de invatamant si pentru reducerea riscului parasirii timpurii a scolii pentru minimum 110 persoane apartinand grupului tinta pe parcursul a 35 luni de implementare a proiectului. Acest obiectiv specific este atins prin realizarea intregii Activitati A2.

Obiectivul Specific 2 consta in promovarea incluziunii pe piata fortei de munca a unui numar de minim 152 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala care vor beneficia de masuri de ocupare a fortei de munca prin informare si consiliere profesionala, formare profesionala specifica si adaptata la cerintele pietei muncii, angajare si prin stimularea potentialului antreprenorial, intr-un interval de 35 de luni. Activitatile principale care contribuie la realizarea acestui obiectiv specific sunt Activitatea 3 si Activitatea 4.

Obiectivul Specific 3 consta in cresterea gradului de incluziune sociala pentru 300 de persoane prin furnizarea de servicii sociale integrate noi si cu grad sporit de eficienta si servicii medicale, intr-un interval de 35 de luni. Acest obiectiv este atins prin realizarea intregii Activitati 5.

Obiectivul Specific 4 consta in crearea unor conditii de locuit decente pentru membri a 10 gospodarii formate din persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala. Activitatea principala care contribuie la realizarea acestui obiectiv specific este Activitatea 6.

Obiectiv Specific 5 consta in schimbarea atitudinii sociale si combaterea oricaror forme de discriminare prin crearea unui spatiu al multiculturalismului si nondiscriminarii pentru 300 de persoane din Zona Amurgului si prin derularea unei campanii de informare privind combaterea discriminarii. Activitatea principala care contribuie la realizarea acestui obiectiv specific este Activitatea 7.

Alte Pagini

Evenimente

Rezultatele evaluării Planurilor de Afaceri înscrise în Sesiunea 3 a concursului de Planuri de Afaceri în vederea deschiderii unei afaceri proprii în Sectorul 5 – zona Amurgului

mai multe

Cursuri

mai multe

Activitati previzionate

Rezultatele evaluării planurilor de afaceri înscrise în Sesiunea 2 a concursului de Planuri de Afaceri în vederea deschiderii unei afaceri proprii în Sectorul 5 – zona Amurgului

mai multe

Parteneri implicati

Lider de parteneriat – Primaria Sectorului 5
Partener 1 – RomActiv Business Solutions
Partener 2 – Funația Amfiteatru
Partener 3 – Asociația Europas
Partener 4 – Școala Gimnazială Nr. 125
Partener 5 – Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta”