15 AFACERI NOI
DIN ZONA AMURGULUI

VOR PUTEA BENEFICIA DE FINANȚARE DE PÂNĂ LA 25.000 EURO CU AJUTORUL UNUI PROIECT INIȚIAT DE PRIMĂRIA SECTORULUI 5, FINANȚAT DIN FONDURI EUROPENE

Un proiect
pentru persoanele în risc de sărăcie

Află mai multe detalii

Informații detaliate

Persoanele în risc de sărăcie și excluziune socială, fără posibilități, care își doresc să dezvolte o afacere proprie în Sectorul 5 – zona Amurgului, vor putea primi subvenții de până la 25.000 de euro (115.000 de lei)/ plan de afaceri/ firmă, pentru a-și deschide o afacere, cu ajutorul unui proiect inițiat de Primăria Sectorului 5 finanțat prin fonduri europene nerambursabile. Astfel, Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone reușește să compenseze lipsa banilor de la bugetul național prin accesarea de fonduri europene.

Pentru a avea acces la documentele de înscriere în concursul de proiecte,

la secțiunea de descărcare a modelelor și de încărcare a documentelor necesare pentru participarea la selecția Planurilor de Afaceri, trebuie să vă înscrieți în secțiunea: ÎNREGISTRARE și apoi să vă autentificați în secțiunea AUTENTIFICARE.
Toate informațiile se găsesc în secțiunea din stânga Concurs planuri de afaceri

Subvenții

Subvențiile vor fi acordate în cadrul unui concurs competitiv de proiecte, cu depunere la termen, organizat ca urmare a implementării proiectului – Regenerare Urbană Amurgului Cod SMIS 128464, finanțat în cadrul programului POCU/483/4/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate în care există populație aparținând minorității rome aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate.

Cum se procedează

Planurile de afaceri se vor depune pe platforma informatică dedicată proiectului, la adresa: https://rua.sector5.ro/, în perioada 12 aprilie-10 mai și vor fi supuse aprobării unei comisii de selecție, pe baza unor criterii, în cadrul unui proces transparent și nediscriminatoriu. Comisia de selecție a planurilor de afaceri va include un număr impar de membri din care vor face parte reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare a proiectului.

Evaluare și selecție

În cadrul procesului de evaluare și selecție a planurilor de afaceri pe lângă evaluarea eligibilității tehnico – financiare, fiecare solicitant va fi invitat să-și susțină ideea de afaceri în cadrul unui interviu cu Comisia de selecție a planurilor de afaceri.

Condiții

Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii sprijinite. Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 7 luni după implementarea proiectului. Perioada de sustenabilitate presupune continuarea funcționarii afacerii, inclusiv obligația menținerii locului de muncă ocupat.

Plan de afaceri

Solicitantul trebuie să depună un plan de afaceri în cadrul sesiunii de concurs de planuri de afaceri.

Zona Amurgului

Zona Amurgului este zona în care solicitanții trebuie să aibă reședința sau domiciliul și trebuie să înființeze firma nouă

Vârsta

Solicitantul trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani.

Solicitantul trebuie să fie o persoană aflată în risc de sărăcie și excluziune socială, adică se află cel puțin într-una din următoarea situație:

A) în risc de sărăcie

În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile în totalul populației.

B) se confruntă cu deprivare materială

Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare: nu își pot permite:
1) să plătească chiria sau facturile la utilități,
2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,
3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,
5) o săptămână de vacanță departe de casă,
6) un autoturism,
7) o mașină de spălat,
8) un TV color, sau
9) un telefon.

C) trăiește într-o gospodărie cu o intensitate foarte redusă a muncii.

Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.

  • Solicitantul trebuie să înființeze o afacere neagricolă în zona marginalizată (zona Amurgului – astfel, sediul social și punctul de lucru din cadrul planului de afaceri trebuie să fie în comunitatea marginalizată).
  • Solicitantul trebuie să aibă reședința sau domiciliul în zona marginalizată vizată de intervenție (zona Amurgului).
  • Solicitantul va trebui să aibă calitatea de asociat unic sau majoritar în cadrul întreprinderii propuse spre finanțare.
  • Solicitantul nu trebuie să fie înscris în alt grup țintă și să nu beneficieze de o alta finanțare nerambursabilă prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 pentru activități similare cu cele derulate în cadrul proiectului POCU/483/4.1/128464.
  • Solicitantul, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii, propus prin planul de afaceri înscris în concurs, nu a fost supus, în ultimii 3 ani, la o condamnare pronunțată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motiv profesionale sau etic-profesionale. De asemenea, acesta nu a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității Europene.
  • Solicitantul, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii, propus prin planul de afaceri înscris în concurs, nu a fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al altui furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.
  • Solicitantul nu furnizează informații false.
  • Solicitantul nu are calitatea de acționar/asociat majoritar în structura altor societăți comerciale.

Zona Amurgului

Zona Amurgului este zona în care solicitanții trebuie să aibă reședința sau domiciliul și trebuie să înființeze firma nouă - este aria care include proximitatea străzilor:

ALEEA GHIMES; DRUMUL FLOAREA DE COLŢ; INTR. RACOS; INTR. TALMACI; INTR. BATASANI; INTR. GHIMES; SOS. ALEXANDRIEI; SOS. SALAJ; SOS. BUCURESTI-MAGURELE; STR. AMURGULUI; STR. ASISTENTEI; STR. BARLAD; STR. BRADEANA; STR. CAMPIA BURNAS; STR. CAMPIA MIERLEI; STR. CRASNA; STR. DUMITRU LAZARESCU; STR. FLORETEI; STR. GHIOCULUI (PARTIAL); STR. GORANI; STR. IASI; STR. IAZULUI; STR. IMBOLDULUI; STR. LIPSA; STR. MIERCUREA CIUC; STR. MUNŢII CARPATI; STR. NIVELARII; STR. PAUŞA; STR. PIATRA ALBA; STR. PIATRA NEAMT; STR. PUCHENI; STR. RACACIUNI; STR. ROMAN; STR. RUPEA; STR. SANDULITA; STR. SANMARTIN; STR. SANTANA; STR. SOCOLESTI; STR. TAPSANULUI; STR. TARGU OCNA; STR. TECUCI; STR. TEIUS; STR. TEODOR MAZILU; STR. UNGHENI; STR. VASLUI; STR. VOITIN; STR. VREDNICIEI;